მხარდამჭერები
რეგისტრაცია დასრულებულია

მათემატიკის და ზოგადი უნარების
ოლიმპიადაMath's And Skills Olympiad

მიიღე მონაწილეობა ოლიმპიადში და დაეხმარე თანატოლებს. ოლიმპიადაში მონაწილეობა ფასიანია.

სრულად ნახვა


სიახლეები


დაჯილდოვება
სიგელების დარიგება დაიწყება ამ თვის ბოლოდან ეტაპობრივად, საქართველოს სხვადასხა რაიონებში. სიგელების ხარისხი განსაზვრულია მონაწილის მიერ აღებულ ქულათა ჯამით.