მხარდამჭერები
რეგისტრაციის დასრულებამდე დარჩენილია

მათემატიკის და ზოგადი უნარების
ოლიმპიადაMath's And Skills Olympiad

მიიღე მონაწილეობა ოლიმპიადში და დაეხმარე თანატოლებს. ოლიმპიადაში მონაწილეობა ფასიანია.

სრულად ნახვა


სიახლეები


წინა სეზონზე გამოყენებული ამოცანების ნიმუშები:
მეორე კლასი ფაილი    
მესამე კლასი ფაილი    
მეოთხე კლასი ფაილი    
მეხუთე კლასი ფაილი    
მეექვსე კლასი ფაილი